preciesmark.

Online Ondernemen, Meer Dan Alleen Een Webshop

Onlangs publiceerde de ING een rapport met als titel ‘Online ondernemen in opmars’ in samenwerking met De Zaak. Het rapport laat zien dat bedrijven in toenemende mate het online afzetkanaal ontdekken en meer en meer online gaan verkopen. Een rapport wat je hieraan gerelateerd zou kunnen beschouwen is dat van de rijksoverheid met als titel ‘Cloud computing, fundament op orde’. Een uitgebreid verslag met betrekking tot de huidige stand van zaken omtrent cloud computing, daaraan gerelateerde online diensten en een set van aanbevelingen. Goed voor de begripsvorming en een helder en duidelijke publicatie. Ik vind dat het rapport van de ING wat kort dor de bocht gaat door het online ondernemen te beperken tot het wel of niet hebben van een online afzetkanaal. We hebben het hier mijns inziens over een webshop die tegenwoordig met enkele drukken op de knop te realiseren is. Online ondernemen gaat in mijn optiek wel een stukje verder en breder. Het is een nieuwe manier van ondernemen die wordt enabled door het internet, the cloud en alle diensten die via de cloud worden aangeboden. Het is een andere manier van denken en doen die verder gaat dan die ene webshop. Overigens denk ik wel dat als je aan 10 willekeurige ondernemers vraagt wat zij verstaan onder online ondernemen het hebben van een webshop hoog zal scoren.

Online ondernemen

Binnen Exact hebben we de discussie omtrent de lading van online ondernemen reeds verscheidene keren besproken. Het is voor ons het centrale thema tijdens het ondernemerscongres De Week Van De Ondernemer wat in samenwerking met MKB Nederland wordt georganiseerd. Exact zal daar prominent aanwezig zijn gesteund door inspirators zoals Danny Mekic en Arko van Brakel. Zij zullen in een speciale Exact arena hun licht laten schijnen op het thema online ondernemen. Ook met hen heb ik discussies gevoerd over wat wij nu eigenlijk verstaan onder dit thema. We waren het er al snel over eens dat het veel meer een ‘way of life and thinking’ is die wordt aangejaagd dor alle mogelijkheden die het internet tegenwoordig biedt. Ooit gaf Bert van der Zwan, voormalig CEO van Twinfield, een mooie omschrijving voor de Accountant 2.0: een accountant die alle mogelijkheden van het internet door al haar bedrijfsprocessen heen ten volle benut. [quote]de Accountant 2.0: een accountant die alle mogelijkheden van het internet door al haar bedrijfsprocessen heen ten volle benut[/quote]En eigenlijk vind ik dat een prima omschrijving. Want of het nu verkoop, financiën, service & support of welk ander onderdeel binnen de bedrijfsmuren het betreft, op ieder vlak kun je nadenken over de manier waarop het internet kan ondersteunen bij het verbeteren, optimaliseren en verrijken van de werkzaamheden. Dan ga je wat mij betreft al meer naar de definitie die ik er persoonlijk aan zou willen geven. Breder, groter en integraal.

#Weallmarketing

Binnen Exact ben ik onlangs een intern project opgestart dat heet: #weallmarketing. Het is een programma dat ertoe leidt dat we anders marketing gaan bedrijven en dat de gehele organisatie daarin ondersteunt. Om als collectief een bepaalde reputatie op te bouwen die hopelijk gaat leiden voor verschillende individuen tot het verkrijgen van autoriteit op diverse vakgebieden. Immers het bewijs dat we de beste software ontwikkelen wordt niet door één iemand geleverd maar door tal van persoonlijkheden die ieder op hun vakgebied zo optimaal mogelijk proberen te presteren. [quote]Immers het bewijs dat we de beste software ontwikkelen wordt niet door één iemand geleverd[/quote]Bij het geven van een toelichting op dit programma hanteer ik een 4 tal basis principes die wat mij betreft staan voor online ondernemen:

[checklist]
  1. om te kunnen vermenigvuldigen moet je eerst leren delen
  2. vinden in plaats van zoeken
  3. binden en boeien
  4. kennis zonder verbindingen is waardeloos
[/checklist]

Het zijn principes die op iedereen van toepassing kunnen zijn, mensen van HR, finance, verkoop, service & support. Iedereen kan deze nieuwe principes toepassen waarbij het internet een enorme accelerator is. Een accelerator die ervoor zorgt dat werkzaamheden beter en efficiënter gaan en relaties leggen en inzichten verschaffen die je voorheen niet had kunnen bedenken. Het toepassen van deze nieuwe principes vergt oefening en voor sommigen misschien wel een gedragsverandering. Immers de markt is anders gaan reageren op uitingen ten opzichte van vroeger en het aantal middelen dat ons ter beschikking staat om langs te communiceren is exponentieel gestegen. Nee, online ondernemen gaat wat verder dan die webshop, het is een nieuwe manier van ondernemen.

Eerst delen, dan vermenigvuldigen

Vroeger had je met kennis macht, tegenwoordig is kennis gratis en overal verkrijgbaar. Sterker nog het wordt ingezet om verbindingen en relaties te leggen met mensen waarmee je anders nooit mee in contact zou komen. Kennis beschermde je vroeger, tegenwoordig loop je ermee te koop. [pullquote_left]Vroeger had je met kennis macht, tegenwoordig is kennis gratis en overal verkrijgbaar.[/pullquote_left]De markt reageert op kennis door zich aan je te binden. Dit geldt voor ieder vakgebied, er zijn altijd wel gelijkgestemden die geïnteresseerd zijn in jouw inzichten en expertise. Deel je kennis met anderen, dat wekt vertrouwen creëert een verbinding wat de start zou kunnen zijn van een mooie relatie.

Vinden in plaats van zoeken

We komen langzaam maar zeker uit het Google tijdperk waarin we vooral aan het zoeken waren. Tegenwoordig wordt het internet slimmer, worden de gereedschappen die we voor handen hebben slimmer en is er zoveel informatie omtrent ons gedrag en persoon opgeslagen waardoor het internet kan gaan voorspellen. Voorspellen zodat je niet meer hoeft te zoeken maar alles van jouw gading vanzelf naar je toekomt. Dit is de enorme drijvende kracht om te omen tot ongezochte vondsten. Mensen, ideeën, bronnen, nieuws en al niet meer waar je anders jaren over had gedaan worden nu binnen luttele klikken ontdekt. Eén van mijn favorieten: serendipity. Een Slimme ondernemer, een online ondernemer begrijpt dit en grijpt alle mogelijke tools aan om iedere dag te komen tot een unieke vondst.

Binden en boeien 

Een verbinding leggen dat is één, deze vervolgens uitbouwen tot een waardevolle relatie dat is twee. Dat gaat niet vanzelf, daarin moet tijd worden gestoken. En dat is een lastige want het aanbod is groot. Blijf mensen boeien, verras ze met de dingen die jij vindt. En ook al denk je dat mensen niet geïnteresseerd zijn in je, er lopen er miljarden rond op deze aardbol, er zijn allicht enkele duizenden gelijkgestemden die het fantastisch vinden wat jij doet, jij vindt en jij deelt. Kruip uit je schulp en laat zien wie je bent. Niet alleen de mensen aan de voorkant van een bedrijf zoals verkoop en marketing, juist die onzichtbare achterkant van een bedrijf waar zich veelal bakken aan kennis bevinden.

Kennis zonder verbindingen is waardeloos

‘Ik doe niet mee aan die onzin, wat boeit mij het aantal volgers in Twitter en het aantal connecties in LinkedIn mij nou…’. Een vaak gehoord argument van mensen die zich nog dapper verzetten tegen de nieuwe marktwetten. De oude ondernemers die midden in het proces zitten om een online ondernemer te worden. ‘Wake up and smell the coffee!’ [pullquote_right] ‘Wake up and smell the coffee!'[/pullquote_right]In tien minuten kan ik iedereen laten zien wat de waarde kan zijn van het hebben van vele verbindingen. Maar als dat al nodig is om iemand te overtuigen dan heeft het eigenlijk geen zin meer. Ooit heb ik eens geleerd: overtuigde schepen zinken. Ik geloof dat een gedragsverandering pas echt op gang komt als mensen intrisiek de waarde inzien van het gebruik van al die middelen die ons ter beschikking staan. Wat is er nou mooier en inspirerender dan dat mensen wachten op jouw volgende post en deze weer met hun schare aan volgers gaat delen? Leg mij nou eens uit waarom dat voor individu en bedrijf geen positieve impact zou hebben!

Enfin, het moge duidelijk zijn dat ik de term online ondernemen iets breder insteek. En eerlijk is eerlijk, ook bij Exact worstelen we met de vraag in hoeverre en op welke wijze dit aansluit bij de dingen die we vandaag de dag voor onze klanten ontwikkelen. Tuurlijk, we hebben een online boekhouden pakket en zelfs groothandel en uren & facturen processen kunnen tegenwoordig online worden afgehandeld. Maar in hoeverre heeft dat te maken met het online ondernemen zoals ik het beschrijf. Ik denk heel veel, maar als onderdeel van een groter gedachtegoed. Het is de minimale basis die nodig is, het is een soort van defacto standaard dat je je administratie online regelt. In samenwerking met je accountant die namelijk ook alles online regelt. Een soort van logisch gevolg van het feit dat een ondernemer de ruimte creëert voor zichzelf om online te ondernemen. Wat bevinden we ons toch in een prachtige tijd. Een tijd waarin je je onderscheid door je juist te interesseren voor online en de techniek die dit allemaal enabled. Een kei in doen van ongezochte vondsten is @boris van The Next Web. In onderstaand filmpje doet hij zijn relaas. Kijk, geniet en doe mee!

Mobiele versie afsluiten